Vorberreitungsarbeiten auf dem Friedhof Limbiķi

Pieminekļa vietas plāns