Gada atskats – Krusta draudzes / Liepājas Diakonijas centra darbības 2022. gadā

Ievads

Gads tuvojas noslēgumam. Krusta baznīcā un Liepājas Diakonijas centrā pēc ierobežojumiem, kas saistīti ar pandēmiju, beidzot atkal varēja notikt daudzas aktivitātes; draudze, kurā ir 95 draudzes locekļi, turpina mācītāja Martina Urdzes iesākto darbu. Viens no viņa impulsiem ir īpaši efektīvs: uzņemties kopīgu atbildību par veiksmīgu draudzes dzīvi. Mācītāja vieta joprojām ir brīva. Diakonijas centra vadītāja Karina Krieviņa un neliela komanda kopā ar viņu organizē ikdienas darbu draudzē, kā arī dievkalpojumus, projektus un citus pasākumus.

Turpinās juridiskie strīdi ar Latvijas Evanģēliski luterisko baznīcu (LELB). Šogad bija panākums: Latvijas Augstākā tiesa nolēma, ka Krusta baznīcas draudzes nosaukums ir likumīgs un netiks atsaukts, kā to pieprasīja LELB.

Nākamais tiesas datums ir 14.02.2023., kad notiks sarunas par baznīcas un centra telpām. Tos pieprasa LELB. Ņemot vērā neskaidro iznākumu, pagaidām tiek apturēti steidzami nepieciešamie draudzes ieguldījumi, piemēram, baznīcas jumta remonts vai arī bojātā lifta remonts. Tas neietekmē darba saturu.


Darbības 2022. gadā

Dievkalpojumi

Jau sen par pašsaprotamu ir kļuvusi draudzes tīklošanās, izmantojot Zoom; trīs no iknedēļas svētdienas dievkalpojumiem notika šādā veidā – lielākoties mēs paši, dažkārt arī ar viesu sludinātāju. Katru svētdienas pēcpusdienu baznīcā notika dievkalpojums ar agapes maltīti. Reizi mēnesī tika organizēts dievkalpojums, kurā piedalījās arī aizvietojošie mācītāji.

Liepājas priekšpilsētā esošajā lielajā veco ļaužu un invalīdu centrā “Ilģi” šogad dievkalpojumi notika vairākas reizes, un tajos piedalījās aptuveni 40 cilvēku. Par šo garīgo dievkalpojumu uz vietas rūpējas neliela draudzes komanda, kurā ir lektori un mūziķi.

Gada atskats - Dievkalpojumi 1
Gada atskats - Dievkalpojumi 2

Liepājas veco ļaužu pansionāta Ganību ielā pēdējo mēnešu laikā aprūpe ir bijusi nedaudz atstāta novārtā. Tomēr cilvēki ir uzmanības centrā, un nākamajā gadā tur atkal tiks piedāvāta pastorālā aprūpe.

Regulārās grupas

Diakonijas centrā turpina darboties dažādas grupas, piemēram, Anonīmo alkoholiķu, senioru pulciņš, Bībeles diskusiju grupa, cilvēki ar garīgās/ kognitīvās un fiziskās attīstības traucējumiem. Ar draudzes atbalstu ratiņkrēslu lietotāju grupa šogad ir izveidojusi savu asociāciju, kas cīnās par lielāku pieejamību pilsētā.

Gada atskats - Regulārās grupas 1
Gada atskats - Regulāŗās grupas 2

Katru nedēļu notiek “Dvēseles enkura” grupas tikšanās, lai sniegtu atbalstu cilvēkiem ar psiholoģiskām, kā arī fiziskām problēmām. Galvenā tēma bija norādījumi, kā tikt galā ar stresu. Pēc tam ir kopīgas pusdienas.

Gada atskats - Regulārās grupas 3

Apģērbu veikalā strādā brīvprātīgie, tāpēc tagad tas ir atvērts trīs dienas nedēļā.

Katru nedēļu draudzes padome tiekas arī uz dievkalpojumiem un darba sanāksmēm.

Šogad straujais malkas cenu kāpums draudzei ir jauns izaicinājums, jo visas telpas tiek apsildītas ar malku. Latvijas valsts kompensēja elektroenerģijas izmaksu pieaugumu.

Projekti

Šogad tika īstenoti arī divi finansēti pasākumi:

Liepājas pilsētas atbalstītā “Talantu darbnīca 2022” un Aktion Mensch projekts “Dzirkstele”.

“Talantu darbnīcas” mērķa grupa bija cilvēki ar īpašām vajadzībām, piemēram, vecāka gadagājuma bezdarbnieki un vientuļi pensionāri. Tika piedāvātas dažādas radošas aktivitātes: Dizains ar mozaīkas akmentiņiem, aušana un mākslas terapija. Bija arī rehabilitācijas sporta grupa. Šeit tika iekļauti arī bēgļi no Ukrainas, lai sniegtu viņiem nelielu izklaidi un sabiedrību.

Gada atskats - Regulārās grupas 4
Gada atskats - Projekti 2

Otrais projekts ir par stresa pārvaldības vadlīnijām. Ar dažādām gleznošanas metodēm, smaržām un mūziku bija daudz vietas pašizziņai.

Individuālā aprūpe

Šogad ir palielinājušās to cilvēku problēmas, kuriem jau ir nepieciešama palīdzība. Tas ir jūtams gan materiālā līmenī (daži cilvēki tagad ietaupa autobusa biļetei uz Diakoniju), gan psiholoģiski.

Jau gadiem ilgi tiek sniegts atbalsts personām, kuras vairs nespēj tikt galā ar parastajiem pabalstiem. Karina Krieviņa to raksturo šādi: “Īpašiem cilvēkiem nepieciešama īpaša aprūpe.”

Starp tiem ir bijušais mācītājs un dzejnieks, kurš ir garīgi slims. – Dzejoļu grāmata tiks publicēta tuvākajās nedēļās.

Citas aktivitātes

Šopavasar Liepājā notika Atvērto baznīcu diena. Savas durvis vēra arī Kreickirche draudze. Visas dienas garumā notika krāsaina programma ar mūziku un lasījumiem. Pusdienas apmeklētājiem tika pasniegtas dārzā pie baznīcas. Cilvēki ieradās un izgāja visu dienu. Bija arī daudz apmeklētāju no citām draudzēm.

Šoruden beidzot atkal varētu notikt tradicionālie draudzes ābolu svētki. Tā bija mazliet mazāk apmeklēta nekā iepriekšējos gados, taču bija daudz ābolu un ievārījumu, citu augļu un dārzeņu, kā arī loterija, izsole un citas atrakcijas.

Gada atskats - Citas aktivitātes 01
Gada atskats - Ābolu svētki

Gada pēdējās nedēļās īpaša akcija tiek veltīta cilvēkiem Ukrainā: cimdi un zeķes tiek adīti, filcēti, savākti un nogādāti uz Ukrainu ar kādas uzticīgas draudzes locekles starpniecību.

Gada atskats: Zeķes Ukrainai